Dataskydd

S-Business-kunder och behandling av personuppgifter

På denna sida finns information om behandlingen av dina personuppgifter. Du kan läsa mera om det som du är intresserad av genom att klicka på en fråga som intresserar dig. Vi uppdaterar webbplatsens uppgifter aktivt, eftersom våra principer som gäller dataskydd kan förändras i och med ändringar i lagstiftningen eller när våra tjänster utvecklas. Vi berättar om en uppdatering av dataskyddsbeskrivningen på vår webbplats en månad innan den nya beskrivningen träder i kraft. 

Vi använder personuppgifter för att producera tjänsten (t.ex. beställning av kort, fakturering) samt för kommunikation med kunderna. Dessutom kan uppgifterna i vårt kundregister behandlas för marknadsföring och kundkommunikation av till S-gruppen hörande sammanslutningar samt samarbetspartner. 

Vi sänder våra kunder kundkommunikation om S-Business-förmåner eller nya funktioner samt digital marknadsföring (e-post eller mobil) i enlighet med den gällande lagstiftningen vid den aktuella tidpunkten. Vi kan till exempel skicka uppgifterna om kortets nya funktioner och användningsmöjligheter på S-gruppens verksamhetsställen per e-post. 

I ärenden som gäller dataskydd, rättande av felaktiga uppgifter eller förbud mot direktmarknadsföring kan du kontakta S-Business-kundservice s-business@sok.fi eller S-gruppens dataskyddsombud tietosuojavastaava@sok.fi. 

Om du vill ha mera information om behandlingen av dina personuppgifter, kan du läsa våra dataskyddsbeskrivningar och information om kakor:

Vi insamlar följande personuppgifter om våra kunder (företagets kontaktperson eller kortinnehavare): 

  • namn och kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress, kortets leveransadress, faktureringsadress) 
  • modersmål 
  • eventuellt förbud mot marknadsföring 
  • bilens registreringsnummer vid bränslefakturering 
  • köptransaktioner 

Dessutom lagrar vi chat-diskussioner.

Du kan kontakta S-Business-kundservicen på s-business@sok.fi.

Vi kan sända våra kunder kundkommunikation om S-Business-förmåner eller nya funktioner samt digital marknadsföring (e-post eller mobil) i enlighet med den gällande lagstiftningen vid den aktuella tidpunkten. Vi kan till exempel skicka uppgifterna om kortets nya funktioner och användningsmöjligheter på S-gruppens verksamhetsställen per e-post.

Du kan förbjuda direktmarknadsföring genom att kontakta vår kundservice på s-business@sok.fi

Med kakor kan vi insamla information om hur och när du använder våra digitala tjänster, det vill säga vår webbplats (www.s-business.fi), vår Extranet-tjänst och S-Business mobilen. Vi kan inte identifiera enskilda användare enbart med kakor. 

Läs mera om hanteringen av kakor

Lue lisää evästeiden käsittelystä