Information om cookies

Varför vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar på din enhet. Vi använder cookies för att kunna erbjuda en bättre användarupplevelse. Med hjälp av cookies kan vi dessutom samla in information om användningen av vår webbplats. Detta hjälper oss att mäta och förbättra prestandan för vår webbplats.  

Cookies indelas i fyra grupper: automatiska cookies, cookies för chat-tjänsten, prestanda- och analyscookies och reklamcookies. 

S-Business-webbplatsen och Extranet-tjänsten

På S-Business.fi-webbplatsen och i S-Business Extranet-tjänsten används automatiska cookies för tjänstens funktionalitet och de kan inte tas bort. Vi sparar dock inte personuppgifter. 

Administrera cookies

Du kan ta bort S-Business.fi-sidans cookies  via Ändra inställningarna för kakor

Tredjepartstjänster 

Webbplatsen kan innehålla länkar till sidor som ägs eller upprätthålls av tredje parter. Vid övergång till dessa sidor ska användaren ta del av och godkänna eventuella användningsvillkor före användningen. Vi kan inte påverka innehållet på webbsidor som skapats eller publicerats av någon annan part än S-Business Oy och vi svarar inte för dessa tredjepartssidors funktion, innehåll eller andra egenskaper. 

Tredje parter har inte möjlighet att använda S-Business Oy:s cookies.

Typ av cookie Mål med användningen av cookies och dataskydd 
Automatiska cookies  Med hjälp av automatiska cookies lagrar vi cookies som möjliggör användningen av tjänsten på din terminal. Sådana uppgifter är bland annat språkinställningar och andra inställningar i webbtjänsten. 
Chat-cookies  Chattjänsten behöver cookies för att producera tjänsten. Cookies  används för chat-diskussioner med besökare. 
Prestanda- och analyscookies  Med prestanda- och analyscookies  sparar vi prestanda- och analyscookies  på din enhet.  Med hjälp av prestandacookies  kan vi förbättra tjänsternas användarupplevelse och tillgänglighet. Med analyscookies kan vi bland annat följa antalet besökare på webbplatsen och analysera hur tjänsten används. 
Reklamcookies   Med reklamcookies sparar vi reklam- och marknadsföringscookies på din enhet. Med hjälp av reklamcookies kan vi rikta reklam till dig på andra webbplatser och i sociala medier.

S-Business.fi-webbplatsen och ansökningsformulär

Webbplatsen samlar information om besökare, besökarantalet och användarnas webbläsarversion. Analysen bygger på rapporteringsverktyget Google Analytics, med vilket företag som besöker sidan kan kännas igen och vi kan följa vilka sidor som besöks.

De insamlade uppgifterna används inte för att identiera enskilda personer.

Cookiens plats Cookiens namn Typ av cookie Användningssyfte Lagringstid
S-Business.fi/
ansökningsformulär  
sbusiness_cookieaccept  Automatiska cookies Uppgift om samtycke till användning av cookies Ett år från att samtycke har givits
S-Business.fi/
ansökningsformulär
_ga  Prestanda- och analyscookies Google-analytics prestandacookies 2 år
S-Business.fi/
ansökningsformulär 
_gid  Prestanda- och analyscookies Google-analytics prestandacookies 1 dag
S-Business.fi/
ansökningsformulär 
_gac*  Prestanda- och analyscookies Google-analytics prestandacookies 90 dagar
Ansökningsformulär __RequestVerificationToken Automatiska cookies Cookie som ökar datasäkerheten Sessionsspecifik
S-Business.fi /
ansökningsformulär 
 _lfa  Prestanda- och analyscookies Leadfeeder prestandacookies  2 år 
S-business.fi/
ansökningsformulär 
Facebook  Reklamcookies Inriktning och mätning av reklam på Facebook Cookieinformationen lagras under sessionen (pixel)
S-business.fi/
ansökningsformulär 
LinkedIn  Reklamcookies Inriktning och mätning av reklam på LinkedIn Cookieinformationen lagras under sessionen (pixel)
S-business.fi/
ansökningsformulär 
Twitter Reklamcookies Inriktning och mätning av reklam på Twitter Cookieinformationen lagras under sessionen (pixel)
S-business.fi/
ansökningsformulär 
Google DoubleClick  Reklamcookies Visning av reklam på webbplatser eller produktion av reklam i reklamnätverk
18 månader

Manager-tjänsten 

Managare-tjänsten behöver cookies för att fungera. Uppgifterna lagras också för att utreda eventuella felsituationer. Prestandacookies som anknyter till anpassning av användargränssnittet (t.ex. språkval, organisationsval, instruktioner för automatisk kontering)

Cookiens plats Cookiens namn Typ av cookie Användningssyfte Lagringstid
Manager _ga*  Prestanda- och analyscookies Google-analytics prestandacookies 2 år
Manager _lfa Prestanda- och analyscookies Leadfeeder prestandacookies  2 år
Manager consentLevel Funktionell cookie Lagring av vald cookie nivå 1 år

 

Chat-tjänsten

Chat-tjänsten behöver cookies för att producera tjänsten.

Om du har godkänt Informationen om cookies för chat-tjänsten kommer tjänsten att använda cookies och de kan inte inaktiveras. När kunden använder chat-tjänsten samlar vi in kunduppgifter om användaren, till exempel webbanalysuppgifter och vi sparar chat-diskussionerna. Om du inte godkänner Informationen om cookies för Chat-tjänsten kan du inte använda chat-tjänsten och då kommer tjänsten inte att lagra de nyss nämnda uppgifterna.

Cookiens plats Cookiens namn Lagringstid
Chat-tjänsten chat_id  2 år
Chat-tjänsten sbusinessmpfrms, sbusinesslz_last_poller_undefined, sbusinessstarted, sbusinessproto, sbusiness_se_prchst, sbusinessmanualshown, sbusiness_se_lz_email_shown, sbusiness_se_chst, sbusinesshas_oper, sbusinessconnKey, sbusinesstoggled, sbusinesslz_auto_msg_class, sbusinesslz_auto_msg, sbusinessdraggedX, sbusinesschats, sbusinessautoshown, sbusinessuserKey, sbusinessautoshownmin, sbusinessdraggedY  Sessionsspecifik
Chat-tjänsten sbusiness_se_lz_shown, sbusinessvisitStart, sbusinesslz_last_poller_sbusiness, sbusinessprotos, sbusinesslastChatTime, sbusinessl_act, sbusinesschatboxstate, sbusinesschatAs, sbusinessusername, sbusinesschatName, sbusinessvisitorKey, sbusinessrefpg  8 timmar