Digital ekonomiförvaltning

S-Business sparar pengar och tid

Behandlingen av kvitton och inköpsfakturor som en del av bokföringsprocessen är ofta en av de mest tidskrävande arbetsuppgifterna. På grund av att arbetet är tidskrävande binder det arbetstagare i olika faser av processen och är totalt sett dyrt för företag. I förbundet Taloushallintoliittos projekt Taltio bedömdes behandlingen av ett kvitto kosta 5–7 euro för ett företag.

Behandlingen av kostnadsfakturor medför utöver de direkta kostnaderna även dolda kostnader som är indirekta. Sådana dolda kostnader är bland annat skanning av papperskvitton på inköp, inmatning av förklaringar, utredning av förkomna kvitton och så vidare. Ofta uppstår dolda kostnader för sådana personer, såsom säljpersonal, vars tid borde användas för andra högre prioriterade arbetsuppgifter.

Fördelar:

  • Kvittofritt på riktigt. S-Business hjälper dig digitalisera din ekonomiförvaltning genom att med fakturan sända en digital sammanfattning över kvitton på inköp.  Det är därför vi säger att våra tjänster är en kvittofri lösning.
     
  • Även bokföringen är tacksam. Inga förkomna kvitton eller dåligt skannade kvitton i din bokföring längre.
     
  • Kvittona bevaras. Du behöver inte bekymra dig om att ha kvar kvitton och lämna dem till din bokförare, vi gör allt detta för dig.

Det enda du behöver göra är att komma ihåg att visa upp S-Business-kortet vid kassan när du köper något och sedan eventuellt mata in en förklaring till inköpet. Du kan mata in en förklaring digitalt i S-Business-mobilappen och din bokförare ser automatiskt denna information på fakturan. 

Kalkylera hur mycket du kan spara

För att göra det lättare att överblicka kostnaderna i inköpsfakturorna har vi skapat en kalkylator för dig. Se hur mycket ditt företag kan spara genom att börja använda S-Business-tjänsterna.  

Kalkylera nyttan