Järnhandel

Proffsens betalningsmedel i S-gruppens järnhandlar

Som S-Business-kund får du alltid förmån på dina inköp! Du kan betala dina inköp med S-Business-kortet eller öppna ett Järnkonto för ditt företag. Kalkylera hur mycket ditt företag kan spara genom att använda S-Business!

        

Minst 2 procent rabatt

Som S-Business-kund får du 2 procent rabatt på dina inköp i Kodin Terra, RautaPrisma och S-Rauta. Om ditt företag gör köp för stora belopp förhandlar vi gärna om den mest lämpliga lösningen för ditt företag.

Är du företagare i byggbranschen?

Öppna ett S-Business Järnkonto för ditt företag! Du kan betala alla inköp kvittofritt i S-gruppens järnhandlar. Fakturering en gång per månad eller oftare med en sådan specifikation som du önskar. Du får i genomsnitt 30 dagars räntefri betalningstid på dina inköp.

Läs mer

Manager som stöd för bokföringen

S-Business Manager gör det lättare att återfakturera! Du kan även lägga till din egen serviceavgift. I Manager kan du administrera din S-Business-kundrelation, följa ditt företags kortinköp i realtid, skapa mångsidiga rapporter och exportera kostnadsuppgifter direkt till excel.

Läs mer

Vill du höra mera?

Om ditt företag gör köp för stora belopp förhandlar vi gärna om den mest lämpliga lösningen för ditt företag. Lämna oss dina kontaktuppgifter, vi kontaktar dig!

Begär offert