S-Business Manager

Spara tid i bokföringen i ditt företag

I den avgiftsfria tjänsten S-Business Manager kan du administrera din kundrelation, följa ditt företags kortinköp och skapa mångsidiga rapporter över kostnaderna.  När du tecknat ett S-Business-avtal, får ditt företag automatiskt användarkoder till Manager.  Logga in på Manager

Administrera S-Business-kundrelationen

 

 • Beställ fler kort eller stäng S-Business-kort
 • Ändra användarrättigheterna för korten eller S-Business-mobilen
 • Uppdatera kortinnehavarnas kontaktuppgifter
 • Kontakta kundservice

Följ inköpen och skapa sammanfattningar

 

 • Granska inköpen
 • Skapa mångsidiga rapporter
 • Exportera inköpen till en exceltabell
 • Lägg till de förklaringar som behövs vid utgifterna

Automatisera redovisningen

 

 • Lägg till ditt företags egen kontoplan i tjänsten
 • Alla S-Business-händelser redovisas på fakturan enligt din kontoplan
 • Du behöver inte göra något annat att än kontrollera att allt är rätt!