Brännolja

Beställ brännolja med S-Business-kortet

På vår webbplats kan du nu köpa brännolja till ditt företag levererad till egen tank och smidigt betala för beställningen med ditt S-Business-kort. 

Brännolja som lämpar sig för uppvärmnings- och motorbruk brinner rent och jämnt vid uppvärmningsbruk. Svavelfri och lätt brännolja uppfyller också kvalitetskraven enligt den europeiska standarden för diesel (SFS-EN 590). Brännolja säljs i sommar- och vinterkvalitet.

Så här gör du en beställning och betalar för den med ditt S-Business-företagskort:

  1. Välj från vilket regionhandelslag du vill beställa brännolja.
  2. Välj S-Business-kund på beställningsblanketten.

Säkerställ också att bruksgränsen är tillräckligt hög på ditt företags kort. Du kan kontrollera bruksgränserna på ditt företags kort i tjänsten S-Business Manager eller genom att kontakta S-Business-kundtjänsten.

BESTÄLL BRÄNNOLJA

Enkel betalning

Du får en tydlig månadsfaktura för alla dina köp inom S-gruppen
– inga extra bokföringskostnader och ingen förvaring av kvitton.

Betalningstid på köp

Du får en betalningstid på i genomsnitt 30 dagar på dina köp inom S-gruppen.

S-Business Manager

Via S-Business Manager får du en övergripande insyn i anskaffningarna och tydliga rapporter över CO2-uppgifterna.

Förmåner och rabatter

Med S-Business-kortet får du förmåner och rabatter på S-gruppens över 1 800 verksamhetsställen.

Vanliga frågor om beställning av brännolja

Innan du beställer brännolja är det bra att säkerställa att bruksgränsen är tillräckligt hög på ditt företags kort. Du kan kontrollera bruksgränserna på ditt företags kort i tjänsten S-Business Manager eller genom att kontakta S-Business-kundtjänsten.

Logga in på Manager

Vid betalning med S-Business-kortet är rabatten på brännolja 2,5 cent/l i tankautomat och vid leveransförsäljning.