Sidornas användarvillkor

Allmänt

Användningen av webbplatsen s-business.fi förutsätter att användaren följer dessa användarvillkor.

Webbtjänstens tillgänglighet och innehåll

Vi garanterar inte riktigheten eller tillförlitligheten för de uppgifter som finns på webbplatsen s-business.fi. Bilder, produktinformation, tillgång till produkterna och allt annat material som finns i webbtjänsten publiceras utan garantier.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst utan förhandsbesked och oavsett orsak ändra webbplatsen s-business.fi:s användningsvillkor, utformning, innehåll, tillgänglighet, tjänster och andra egenskaper.

Vi garanterar inte att webbplatsen s-business.fi fungerar utan avbrott eller felfritt och svarar inte för webbplatsens tillgänglighet. På webbplatsen förbehåller vi oss rätten att tillfälligt stänga av en tjänst eller delar av den på grund av underhåll eller service. Om inte annat följer av tvingande lag, svarar vi inte för skador som orsakas av användning av webbplatsen, förhindrad användning eller annan till dessa anknytande grund.

Chattjänst

På webbplatsen S-Business finns en chattjänst via vilken du kan kontakta kundtjänsten för S-Business.
Sparade chattkonversationer lagras i två (2) år och raderas sedan.

Vi ber inte om och överlåter inte känsliga uppgifter via chatten, till exempel personbeteckningar eller kortnummer och användaren ska heller inte förmedla sådana uppgifter till oss via chatten.

Tredjepartstjänster

Webbplatsen kan innehålla länkar till sidor som ägs eller upprätthålls av tredje parter. Vid övergång till dessa sidor ska användaren ta del av och godkänna eventuella användningsvillkor före användningen.

Användning av cookies och insamling av uppgifter

Du kan läsa mer om användningen av cookies i informationen om cookies.

Uppföljning och statistikföring av användare

På webbplatsen samlar vi in uppgifter om antalet besökare och kontrollerar användarens webbläsarversion. Dessa uppgifter kan inte kopplas till enskilda personer. Analysen grundar sig på rapporteringsverktyget Google Analytics.
Mer information: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv&ref_topic=2919631

Webbläsare som stöds

Webbplatsen fungerar med alla de vanligaste webbläsarna. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av webbläsaren för att säkerställa datasäkerheten och webbplatsens funktion.