s-business-fi

Välkommen att fylla i en S-Business-kundansökan!

Det kostar inget att vara S-Business-kund. S-Business-kortet fungerar i S-gruppens över 1 600 verksamhetsställen.

När du har fyllt i ansökan får undertecknaren en link per epost, med hjälp av vilken ansökan kan undertecknas. Underteckningen görs på ett säkert sätt med personliga bankkoder i underskriftstjänsten Signom. Den som undertecknar ansökan ska ha firmateckningsrätt i företaget.

S-Business behandlar personuppgifter enligt dataskyddsbeskrivningen.

Är du redan vår kund?

Kontakta vår kundtjänst om du vill göra ändringar i ditt nuvarande S-Business-medlemskap. Du kan enkelt beställa fler kort i S-Business Manager -tjänsten.

Fyll i företagets FO-nummer, så söker vi företagsinformationen automatiskt från YTJs öppna data bas. Vid behov kan informationen sedan redigeras i ansökan.

FO-numret måste vara i formatet YYYYYYY-Z.
Företagets namn saknas
Företagets postadress saknas
Företagets postnummer saknas
Företagets postanstalt saknas

Kontaktpersonen har rätt att göra ändringar till kunduppgifterna och beställa och stänga kort. Kontaktpersonen får även tillgång till S-Business Manager-tjänsten. Om kontaktpersonen inte är du, fyll i hans/hennes information här.

Bekanta dig med de allmänna kortvillkoren för S-Business-kortet

Med stjärna(*) märkta fält är obligatoriska.

Förnamn saknas
Efternamn saknas
Mobilnummer saknas
E-postadressen är felaktig.

Ange undertecknarens uppgifter:

Förnamn saknas
Efternamn saknas
E-postadressen är felaktig.

(Nät- och e-postfakturan är avgiftsfria. En avgift för pappersfakturan debiteras enligt gällande tjänsteprislista)

S-Business prislista

Fyll i information om nätfakturan. Fakturan kan även skickas till en tredje part som till exempel en bokföringsbyrå.

Fyll i e-postadress för fakturering. Fakturan kan även skickas till en tredje part som till exempel en bokföringsbyrå.

Fyll i Ifall faktureringsadressen inte är samma som företagets officiella adress. Fakturan kan även skickas till en tredje part som till exempel en bokföringsbyrå. En avgift för pappersfakturan debiteras enligt gällande tjänsteprislista

Faktureringsintervall saknas

Kort med gemensam referens faktureras på samma faktura. Informationen skrivs ut även som referens på fakturan, högst 20 tecken. ( t.ex. namnet på fakturagranskaren eller kostnadsstället)

Kortet skickas åt dig per post. Dessutom kan kortets information även fås via S-Business-mobilen (”Virtuellt kort”). Ifall du endast använder S-gruppens elektroniska tjänster, kan du välja att beställa kortet som endast Virtuellt. Då kortet tillverkas endast virtuellt kan får du kortuppgifterna via S-Business-mobilen och inget fysiskt kort skickas.

Kortinnehavarens namn saknas
Kortinnehavarens efternamn saknas

Kortinnehavaren kan välja PIN-kod till kortet. Förfrågan skickas per sms till mobilnumret. Mobilnumret behövs också för kommunikation av personliga förmåner.

E-postadress krävs för att ta i bruk S-Business digitaliska tjänster

Detta trycks på kortet. Kortinnehavaren behöver inte vara en person, utan kan även vara en avdelning, fordons registernummer, e.d.

€/mån

Önskad bruksgräns måste vara åtminstone 100€.

Sammanfattning
Ändra
Information saknas i sektionen
()
,
  • Kampanjkod:
Ändra
Information saknas i sektionen
Huvudsaklig kontaktperson
Undertecknare
Ändra
Information saknas i sektionen
Nätfaktura
,
Faktureringsintervall: 1 gång per månad
Ändra
Information saknas i sektionen
Sammanfattning
Ändra
Information saknas i sektionen
()
,
  • Kampanjkod:
Ändra
Information saknas i sektionen
Huvudsaklig kontaktperson
Undertecknare
Ändra
Information saknas i sektionen
Nätfaktura
,
Faktureringsintervall: 1 gång per månad
Ändra
Information saknas i sektionen