Käyttöehdot

Yleistä

Ylläpitämämme s-business.fi -verkkosivujen käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa verkkosivujemme käyttöehtoja.

Verkkopalvelun saatavuus ja sisältö

Verkkosivujamme saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttäjä ei saa kopioida tai muutoin jäljentää, siirtää, jaella tai tallentaa mitään S-Business.fi -verkkosivujen sisältöä, eikä käyttää verkkopalvelussa olevia kuvia, tuotetietoja, tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia tai muuta sisältöä ilman etukäteen antamaamme kirjallista lupaa. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Verkkopalvelun saatavuus ja sisältö

Emme takaa s-business.fi -verkkosivuilla olevien tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta. Kuvat, tuotetiedot, tuotteiden saatavuus ja kaikki muu verkkosivuilla oleva aineisto julkaistaan ilman takuuta.

Varaamme oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa s-business.fi -verkkosivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita verkkosivujen ominaisuuksia.

Emme takaa s-business.fi -verkkosivujen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa, emmekä vastaa sen saatavuudesta. Verkkosivuilla pidätetään oikeus ottaa jokin palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi sivujen ylläpidon tai laitteiston huollon vuoksi. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, emme vastaa mistään verkkosivujen käytöstä, niiden estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.


Chat-palvelu


S-Business -sivustolla toimii chat-palvelu, jonka kautta voi olla yhteydessä S-Business -asiakaspalveluun. Chatiin tallennettuja keskusteluja säilytetään kahden (2) vuoden ajan, jonka jälkeen ne tuhotaan.

Emme kysy emmekä luovuta chatin kautta sensitiivistä tietoa, kuten henkilötunnuksia tai korttinumeroita ja vastaavasti käyttäjän ei tulisi välittää tällaisia tietoja Chatin kautta meille.


Kolmansien osapuolien palvelut


Verkkosivuillamme voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Näille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista.


Evästeiden käyttö ja tietojen kerääminen


Evästeiden käytöstä voit lukea lisää evästeinformaatiosta.


Kävijämäärien seuraaminen ja tilastointi

Verkkosivuillamme kerätään tietoa kävijämääristä ja tarkistetaan käyttäjän selainversio. Näitä tietoja ei voida yhdistää yksittäiseen henkilöön. Analytiikka perustuu Google Analytics –raportointityökaluun.
Lisätietoja: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi&ref_topic=2919631


Tuetut selaimet


Verkkosivumme toimivat kaikilla yleisimmin käytetyillä selainohjelmilla. Suosittelemme tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi uusimpien selainversioiden käyttöä.