S-Business-mobiilisovelluksen käyttöehdot

S-Business-mobiilisovelluspalvelu

Näitä käyttöehtoja sovelletaan S-Business -mobiilisovelluspalvelun käyttöön. Käyttöehtojen hyväksyminen on ehtona palvelun käyttöönotolle, jonka sovellusta käyttävä kortinhaltija (”käyttäjä”) hyväksyy.

Palvelun tarjoaa S-Business Oy (jäljempänä ”S-Business Oy”). S-Business-mobiilisovellus on S-Business Oy:n kortinhaltijoille tarkoitettu sovellus, joka mahdollistaa S-Business -kortilla tehtyjen ostotapahtumien seuraamisen ja selitteen lisäämisen ostotapahtumalle sekä S-Business Oy:n lähettämien etukuponkien vastaanottamisen mobiilisovellukseen.

S-Business-mobiilin saa asennettua lataamalla sen veloituksetta sovelluskaupasta.

Voimassa olevat sopimusehdot ovat nähtävillä myös S-Business Oy:n verkkosivuilla osoitteessa www.s-business.fi.

Mobiilisovelluspalveluun sovellettavat muut ehdot

Näiden käyttöehtojen lisäksi palveluun sovelletaan S-Business -kortin yleisiä korttiehtoja. Käyttäjän tulee myös huomioida verkko-operaattorien, laitevalmistajien sekä muiden kolmansien osapuolien asettamat muut ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä S-Business -mobiilisovelluksen (jäljempänä myös ”mobiilisovellus” tai ”sovellus”) ja palvelun käyttämiselle.

Sovelluksen käytön lopettaminen

Käyttäjä voi lopettaa sovelluksen käytön poistamalla sovelluksen puhelimesta.

Vastuu S-Business-mobiilisovelluksesta ja sen sisällöstä

S-Business Oy pidättää oikeuden muuttaa tarjoamaansa sovellusta ja sulkea sen perustelluista syistä milloin tahansa osittain tai kokonaan. S-Business Oy vastaa mobiilisovelluksen avulla käytetyistä palveluista kulloinkin kyseisiä palveluita koskevien sopimusehtojen mukaisesti. Häiriöt tai katkokset verkkoyhteyksissä saattavat vaikuttaa sovelluksen tietojen ja sisältöjen ajantasaisuuteen ja näkyvyyteen sekä tietojen päivittymiseen. S-Business Oy ei vastaa käyttäjän itse antamista viitetiedoista. Viitetiedot näkyvät laskulla, mikäli käyttäjä on antanut viitetiedot ennen S-Business Oy:n laskutusta. S-Business Oy ei vastaa teknisestä häiriötilanteesta johtuvista viitetietojen virheistä tai puutteista.

S-Business Oy ei vastaa muun palveluntarjoajan tuottaman palvelun aiheuttamasta vahingosta.

S-Business Oy ei vastaa sovelluksessa olevien muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista ja niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta.

S-Business Oy vastaa mobiilisovelluksen kautta toteutettavasta markkinoinnista ja mainonnasta. Tuotteesta tai palvelusta vastaa sen myyvä tai tuottava taho.

S-Business-mobiilisovelluksen kautta saatavat edut ovat voimassa etukupongissa ilmoitettuna ajankohtana ja siinä mainitussa toimipaikassa etukupongin voimassaolon päättymiseen asti.

Tietosuoja ja henkilötietojen käyttö

Sovelluksen käyttö tallentaa tietoja S-Business Oy:n asiakasrekisteriin. Käyttäjästä tallennetaan käyttäjän syöttämät henkilötiedot, sekä käyttäjän tekemät ostotapahtumat. Sovelluksen käytöstä saatuja tietoja käytetään käyttäjälle suunnattuun markkinointiin, sekä S-Business Oy:n sisältöjen kohdentamiseen ja kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeudesta on kerrottu tarkemmin S-Business Oy:n tietosuojaselosteessa.

Asiakasrekisterit

Palvelussa esitettävät tiedot pohjautuvat mm. S-Business Oy:n asiakasrekisterissä oleviin tietoihin. Henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista on kerrottu tarkemmin S-Business Oy:n tietosuojaselosteessa. Voimassa oleva tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.s-business.fi.

Tietoturva

Käyttäjä rekisteröityy mobiilisovellukseen ensimmäisellä kerralla käyttäen korttinumeroa ja kortin PIN-tunnuslukua. Käyttäjän tulee antaa rekisteröitymisen yhteydessä sähköpostiosoitteensa sekä puhelinnumeronsa. Uudelleen kirjautuessa sähköpostiosoite on sovelluksen käyttäjätunnus. Puhelinnumerotietoa käytetään käyttäjän kontaktoimiseen, esimerkiksi mahdollisissa kortin väärinkäyttötilanteissa.

Käyttäjä saa rekisteröitymisestään vahvistuksen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Samassa yhteydessä käyttäjä luo salasanan mobiilisovellukseen. Salasanaa tarvitaan, jos käyttäjä unohtaa sovellukseen asettamansa tunnusluvun, kirjautuu sovelluksesta ulos tai kirjautuu sovellukseen toisella laitteella. Käyttäjä asettaa sovellukselle nelinumeroisen tunnusluvun, jonka avulla sovellusta käytetään jatkossa.

Käyttäjä on velvollinen säilyttämään päätelaitetta turvallisessa paikassa ja vastaa sovelluksen huolellisesta käytöstä sekä päätelaitteen tietoturvasta.

Immateriaalioikeudet

Sovelluksen kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat S-Business Oy:lle tai S-Business Oy:n kanssa sopimussuhteessa olevalle kolmannelle osapuolelle.

S-Business Oy:tä koskevat tiedot

Yrityksen nimi: S-Business Oy
Y-tunnus:    2389183-8
Kotipaikka:   Helsinki, Suomi
Postiosoite:  S-Business Oy 
         PL 80 
         00088 S-RYHMÄ
Käyntiosoite:  Fleminginkatu 34 
        00510 HELSINKI
Puhelin:    010 768 0820

Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Näistä palveluista aiheutuvat mahdolliset riitaisuudet käsitellään joko käyttäjän kotipaikan käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa. Näihin palveluihin sovelletaan Suomen lakia.