Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Evästeinformaatio
OK

Evästeinformaatio

Miksi käytämme evästeitä

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa laitteellesi. Käytämme evästeitä voidaksemme tarjota paremman käyttäjäkokemuksen. Evästeiden avulla voimme lisäksi kerätä sivustomme käytöstä tietoja, jotka auttavat meitä mittaamaan ja parantamaan sivustomme suorituskykyä.

S-Business -sivusto ja Extranet -palvelu

S-Business.fi -sivustolla automaattiset evästeet ja suorituskykyevästeet ovat lähtökohtaisesti käytössä. Sivuston toimivuuden vuoksi S-Business Extranet -palvelussa automaattiset evästeet ovat aina käytössä eikä niitä voi poistaa käytöstä. Emme kuitenkaan tallenna henkilötietoja.

Miten toimia, jos haluaa poistaa evästeet käytöstä

Voit poistaa S-Business.fi -sivujen evästeet käytöstä selaimesi evästeasetuksista. Tietoja näiden asetusten määrittämisestä saat selaimesi ohjetoiminnosta.

S-Business Extranet -palvelussa käytettäviä evästeitä ei voi poistaa, evästeiden poistaminen käytöstä voi vaikuttaa verkkosivuillamme olevien palveluiden toimintaan (esim. hakemuslomake).

Kol­man­sien os­a­puo­lien pal­ve­lut

Verk­ko­sivuillamme voi olla link­ke­jä kol­man­sien os­a­puo­lien omis­ta­mil­le tai yl­lä­pi­tä­mil­le si­vuil­le. Näil­le si­vuil­le siir­tyes­sään käyt­tä­jän on tu­tus­tut­ta­va ja hy­väk­syt­tä­vä nii­den mah­dol­li­set käyt­tö­eh­dot ennen käy­tön aloit­ta­mis­ta. Meillä ei ole mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa nii­den si­vu­jen si­säl­töön, joi­den te­ki­jä tai jul­kai­si­ja on joku muu kuin S-Business Oy, emmekä vas­taa näi­den kol­man­sien os­a­puo­lien tuot­ta­mien si­vu­jen toi­min­nas­ta, si­säl­lös­tä tai muis­ta omi­nai­suuk­sis­ta.

Kolmansilla osapuolilla ei ole mahdollisuutta käyttää S-Business Oy:n evästeitä.

EvästetyyppiEvästeiden käytön tarkoitus ja tietosuoja
Automaattiset evästeetAutomaattisilla evästeillä tallennamme päätelaitteellesi palvelun käytön mahdollistavia evästeitä. Tällaisia tietoja ovat muun muassa kieli- ja muut verkkopalvelun asetukset.
SuorituskykyevästeetSuorituskykyevästeillä tallennamme päätelaitteellesi suorituskyky- ja analytiikkaevästeitä. Suorituskykyevästeiden avulla voimme parantaa palveluiden käyttökokemusta ja käytettävyyttä.

S-Business.fi -sivusto

Verkkosivuillamme kerätään tietoa kävijöistä, kävijämääristä ja tarkistetaan käyttäjän selainversio. Analytiikka perustuu Google Analytics -ja Leadfeeder -raportointityökaluun, joiden avulla voidaan tunnistaa sivuilla vierailevia yrityksiä ja seurata mille sivuille vierailut kohdistuvat.

Käytämme tietoa kävijämäärien seuraamiseen eikä sitä yhdistetä yksittäiseen henkilöön.

Evästeen sijaintiEvästeen nimiEvästeen tyyppiKäyttötarkoitus
Säilytysaika
S-Business.fisbusiness_cookieacceptAutomaattinen evästeTieto evästeiden käytön hyväksymisestä
1 vuosi hyväksymisestä
S-Business.fi_gaSuorituskykyeväste
Google-analytics suorituskykyevästeitä2 vuotta
S-Business.fi_gidSuorituskykyeväste
Google-analytics suorituskykyevästeitä1 päivä
S-Business.fi_gac*SuorituskykyevästeGoogle-analytics suorituskykyevästeitä90 päivää
S-Business.fi_IfaSuorituskykyevästeLeadfeeder suorituskyky-evästeitä2 vuotta

Extranet-palvelu

Extranet-palvelumme ja hakemuslomake tarvitsevat evästeitä toimiakseen. Tietoja tallennetaan myös mahdollisen virhetilanteen selvittämistä varten. Käyttöliittymän mukauttamiseen liittyvät suorituskykyevästeet (esim. kielivalinta, organisaatiovalinta, automaattitiliöinnin ohjeistus)

Evästeen sijaintiEvästeen nimiEvästeen tyyppiKäyttötarkoitus
Säilytysaika
Extranet/Hakemuslomake_gaSuorituskykyeväste
Google-analytics suorituskykyevästeitä2 vuotta
Extranet/Hakemuslomake_gidSuorituskykyeväste
Google-analytics suorituskykyevästeitä1 päivä
Extranet/Hakemuslomake_gac*SuorituskykyevästeGoogle-analytics suorituskykyevästeitä90 päivää
Extranet/Hakemuslomake__RequestVerificationTokenAutomaattinen evästeTietoturvaa lisäävä evästeSessiokohtainen
ExtranetRefreshTokenAutomaattinen evästeKirjautumi-
seen liittyvä eväste
Sessiokohtainen

Chat-palvelu

Chat-palvelu tarvitsee evästeitä palvelun tuottamiseen.

Mikäli olet hyväksynyt Chat-palvelun evästeinformaation, palvelu käyttää evästeitä eikä niitä voi poistaa käytöstä. Chat-palvelua käytettäessä keräämme käyttäjästä asiakastietoja, kuten web-analytiikkaa ja tallennamme käydyt chat-keskustelut. Mikäli et hyväksy Chat-palvelun evästeinformaatiota, Chat-palvelu ei ole käytettävissä eikä se kerää edellä mainittuja tietoja.

Evästeen sijaintiEvästeen nimiEvästeen tyyppiKäyttötarkoitus
Säilytysaika
Chat-palvelugiosg_chat_idAutomaattinen eväste
Evästeellä tunnistetaan uniikit käyttäjät chat- palvelussa ja mahdollistetaan keskustelun jatkuminen sivulta toiselle.2 vuotta
Chat-palvelugiosg_gidSuorituskykyeväste
Analytiikkaeväste, jolla mahdollistetaan lisäksi chatin jatkuminen domainien yli.2 vuotta
Chat-palvelugiosg_sgidAutomaattinen evästeUniikki salainen tunniste, jolla estetään muiden osapuolien pääsy keskusteluihin.2 vuotta
Chat-palvelugiosg_gsessidAutomaattinen evästeEvästettä käytetään vierailukertojen määrittämiseen ja analytiikkaan30 minuuttia
  • ABC
  • Sale
  • Alepa
  • Sokos Hotels
  • Kodin Terra
  • Coffee House
  • Amarillo
  • Rosso